Rezervujte
Rezervujte
Rezervujte
odeslat
X

Notice: Undefined index: web_nadpis in /www/doc/www.hotel-malta.cz/www/inc/block_menu.php on line 351

Notice: Undefined index: zpracovani_zatrzitko_nadpis in /www/doc/www.hotel-malta.cz/www/inc/block_menu.php on line 353

Notice: Undefined index: zpracovani_zatrzitko_text in /www/doc/www.hotel-malta.cz/www/inc/block_menu.php on line 353

Notice: Undefined index: marketing_zatrzitko_nadpis in /www/doc/www.hotel-malta.cz/www/inc/block_menu.php on line 354

Notice: Undefined index: marketing_zatrzitko_text in /www/doc/www.hotel-malta.cz/www/inc/block_menu.php on line 354

Notice: Undefined index: profilovani_zatrzitko_nadpis in /www/doc/www.hotel-malta.cz/www/inc/block_menu.php on line 355

Notice: Undefined index: profilovani_zatrzitko_text in /www/doc/www.hotel-malta.cz/www/inc/block_menu.php on line 355
Stay safe Hodnocení Dárkové poukazy
review_close
Lenka Bradová19.09.2021
review_rate

Dobrý den. Lázeňský pobyt byl luxusní a úžasný. Nemělo to chybu. Vše skvělé!!!!!

Zobrazit všechna hodnocení

1. Dodavatel a Odběratel

Dodavatel: Hotel Malta ****, I.P.Pavlova 16/73, 360 01 Karlovy Vary - poskytovatel ubytovacích, stravovacích a léčebně-rehabilitačních služeb.
Hotel je provozován: NAVATEL a.s., Pod Hybšmankou 3103/8, Praha 5, IČ: 28416538 | DIČ: CZ28416538 | www.navatel.cz
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14382.
Odběratel: Objednavatel služeb (host)


2. Rezervace služeb 

 2.1. Rezervaci může udělat objednavatel ve vlastním zájmu nebo ve prospěch třetí osoby.

2.2. Rezervaci potvrzuje odběrateli „hostovi“ hotel po obdržení objednávky hostem formou: telefonickou / písemnou / elektronickou.

2.3. Objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení hosta / termín pobytu / kontaktní údaje: telefonní číslo, adresa hosta, emailový kontakt / způsob úhrady za služby / počet objednaných osob „hostů“ ve struktuře počtu dospělých osob a dětí včetně věku / druh objednaných služeb.

2.4. Na základě poptávky vytvoří hotel cenovou nabídku a po potvrzení či objednání konkrétních služeb budou hostovi zaslány detaily

k rezervaci, včetně údajů k platbě případné zálohy.

 

3. Ceny a platební podmínky

 3.1. Hotel poskytuje hostovi ceny na základě aktuálních platných ceníků.

3.2. Cena uvedená v potvrzení rezervace je závazná.

3.3. Nárok na snížení ceny nevzniká hostovi v případě, že byla akční cena za ubytování zveřejněna po potvrzení rezervace.

3.4. Akční nabídky a slevy není možné kombinovat.

3.5. V den počátku pobytu je host povinný uhradit všechny čerpané hotelové služby na recepci v hotovosti nebo platební kartou.

3.6. Úhrada služeb převodním příkazem je možná jen na základě předem zaslané písemné objednávky, která je potvrzená rezervačním oddělením. Splatnost faktury je 10 dní od data vystavení.

3.7. Platbu zálohy je možné zrealizovat následujícími způsoby: v hotovosti nebo platební kartou na recepci / převodem na účet na základě zálohové faktury nebo výzvy k úhradě uvedené v cenové nabídce / platební kartou bez přítomností klienta, po sdělení čísla a platnosti karty.

3.8. Zálohu je nezbytné uhradit do 3 dnů, pokud není uvedeno či dohodnuto jinak. Po uhrazení zálohy se rezervace stává závaznou

a do 3 pracovních dnů host obdrží potvrzení rezervace.

3.9. V případě že host neuhradí ve stanoveném termínu zálohu, má hotel právo rezervaci zrušit. Pokud dojde ke stornování pobytu, záloha propadá ve prospěch hotelu a tím zaniká nárok na její vrácení. Rezervace se stává závaznou v momentě, kdy je zálohová platba připsána na účet hotelu.

3.10. Storno podmínky: při stornování či změny rezervace ze strany hosta, postupujeme dle následujících storno podmínek, pokud není dohodnuto jinak:

-          Do 14 dnů před příjezdem = bez storno poplatku

-          13. – 8. den před příjezdem – 50 % celkové částky za objednané služby

-          Pozdější storna nebo no shows – storno poplatek ve výši 100 % celkové částky za objednané služby  


4. Odpovědnost za škody

 4.1. V případě znečištění pokoje či kouření v pokoji, bude hostovi účtován (i opakovaně) poplatek ve výši 2.500,- Kč. V případě spuštění falešného požárního poplachu se účtuje poplatek ve výši 1.000,- Kč. Ostatní škody budou účtovány dle rozsahu poškození.

4.2. Host nese plnou zodpovědnost za veškeré škody způsobené během pobytu. V případě, že škodu způsobilo dítě, zodpovědnost nese zákonný zástupce.

4.3. Host nese zodpovědnost za všechny škody způsobené zvířetem v rámci pobytu.


5. Poskytované služby  

5.1. Host se může ubytovat v den příjezdu na pokoj nejdříve ve 14:00 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak.

5.2. V případě, že host uskutečnil platbu zálohy, je hotel povinný držet rezervaci pokoje celou noc. V případě, že host neuplatnil nárok na rezervované služby do této doby, uhrazená záloha připadá hotelu v plné výši, pokud není domluveno jinak.

5.3. Host je povinný uvolnit pokoj v den odjezdu do 11:00 hodin (checkout). V případě, že host neuvolní pokoj do 11:00 hodin, je hotel oprávněný hostovi účtovat poplatek za prodloužený checkout do 18:00 hodin - a to ve výši 1.000,- Kč. Od 18:00 hodin bude naúčtován další pobytový den dle platného pultového ceníku.

5.4. V případě, že má host pouze telefonickou objednávku, nikoliv písemnou, je nutné se ubytovat nejpozději do 18:00 hodin, pokud se host nedohodne jinak. Jestliže se host neubytuje, hotel může disponovat s touto kapacitou. V případě, že se host ubytuje v ranních hodinách - např. 6:00 hodin, hotel má právo si účtovat další započatou noc.

5.5. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté.

5.6. Za cenné věci, peníze atd. hotel neodpovídá, pokud nebyly uloženy v hotelovém trezoru na recepci. V každém případě doporučujeme využití zabudovaného trezoru v šatní skříni v hotelovém pokoji.

5.7. Ve společných prostorách hotelu, hosté nesmí konzumovat vlastní potraviny a nápoje. Považuje se to za porušení

5.8. Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně a dále notebooky a drobné elektronické zařízení.

5.9. Domácí zvířata je možné ubytovat za poplatek dle platného ceníku. V případě, že host nechá zvíře na pokoji bez dozoru, je povinen vyvěsit nerušenku, aby neohrozil personál hotelu. Domácí zvířata mají zákaz vstupu do restaurace a jídelny.

5.10. Na požádání hosta, zprostředkuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.

5.11. Smluvní vztah mezi hostem a hotelem končí v den odjezdu zaplacením hotelového účtu.

5.12. Hotel je oprávněný ukončit a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku hosta na vrácení peněz, jestliže: je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek / host úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek hotelu, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného chování / obtěžuje svým chováním ostatní hotelové hosty / zdravotní stav hosta ohrožuje zdraví ostatních hostů a personálu / z důvodu vyšší moci.

5.13. Jakmile hotel zjistí po odjezdu hosta poškození inventáře v pokoji, nenahlášení konzumace z minibaru nebo odcizení hotelového majetku, je hotel oprávněný vystavit dodatečný účet a následně jej uhradit jeho platební kartou anebo zašle účet na adresu hosta.

5.14. Host je povinný řídit se platným ubytovacím řádem hotelu.

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Odběratel v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. O ochraně osobních údajů prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi týkající se získávání a zpracování osobních údajů podle tohoto zákona. Zároveň uděluje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce za účelem zabezpečení a poskytování objednaných služeb a pro plnění povinností uložených zákonem, a to na dobu potřebnou k zabezpečení práv a povinností, které vyplývají z obchodních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel uděluje souhlas se získáváním a zpracováním předmětných osobních údajů i pro potřeby marketingových aktivit dodavatele, hlavně pro potřeby věrnostního programu hotelu (dodavatele), a to po dobu, po kterou jsou tyto aktivity uskutečňované. Odvolání tohoto souhlasu je možné po předcházející dohodě obou smluvních stran, případně na základě písemné žádosti odběratele doručené dodavateli.

Show banner